ჩვენ ვანაღდებთ WMZ ერთეულებს კურსით 2.5152. მინიმალური განსანაღდებელი თანხაა 10 WMZ.

ერთეულების გასანაღდებლად შეავსეთ შემდეგი ფორმა:

WMZ-ების ოდენობა
მაგაში მიიღებთ ლარს
საბანკო ანგარიში IBAN:
ელ.ფოსტა:
საკონტაქტო ტელეფონი: